het collectief

Honderden gezichten geven dagelijks vorm en kleur aan Collectief Kapitaal. Dit is een deel van hen.

Amsterdam

Daniëlle Zwagerman-Roorda

"Bij Collectief Kapitaal ontmoet ik gelijkgestemden die toe willen bewegen naar een eerlijkere en inclusievere samenleving, door onderzoek, ontmoeting en actie. Met een open houding om te leren van elkaar. Ik vind dat inspirerend en hoopvol!"
Lid sinds 2020
Lid
Utrecht

Denise Smit

“​​Ik schrik altijd van de zo strikte scheiding tussen arm en rijk in Utrecht. En dat enkel door een spoorlijn. Hopelijk kan CK hier een steentje aan bijdragen, door het gesprek aan te gaan met de Utrechter en zo als inwoners samen deze verantwoordelijkheid dragen.”
Lid sinds 2023
Lid
Rotterdam

Egge van der Poel

"Ik wil in een maatschappij leven waar ieder mens bestaanszekerheid (liefde) kent en ontplooiingsmogelijkheden heeft. Het tweede kan niet zonder het eerste.”
Lid sinds 2023
Amsterdam

Elisa van Gent

"Collectief Kapitaal gaat niet alleen om bestaansonzekerheid omdraaien naar bestaanszekerheid. Waar het ook om gaat, heb ik ervaren tijdens de eerste onderzoekscyclus, is de verandering die plaatsvond in ons allen, als mensen, met betrekking tot onze blik op onszelf, elkaar, en de samenleving. Daar zat een wonderbaarlijke transformatie."
Lid sinds 2020
lid
Arnhem

Esther Labrie

"We durven te doen wat we dromen en zien de resultaten ervan: solidariteit op microniveau werkt zelfs door op macroniveau!"
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Frank Bekkers

"Wat hebben mensen met minder (financiële) middelen nodig? Wat heb ik zelf eigenlijk nodig? Hoe verhouden we ons als burgers tot elkaar? Wat kan de overheid wel maar vooral ook niet oplossen? Armoede zal er altijd zijn toch? Ik weet het niet maar ik ben wel nieuwsgierig.Dat is de houding waarmee naar de problematiek van waardigheid en bestaanszekerheid probeer te kijken. Ik ben benieuwd welke rol collectief kapitaal hierin gaat spelen."
Lid sinds 2023
lid
Leeuwarden

Gerben Spaan

"Groot denken en klein beginnen krijgt voor mij betekenis in Collectief Kapitaal!"
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Hans Hamburger

“Ik wil solidair zijn met mensen die minder geluk in het leven hebben gehad dan ik. Ik wil naast hen staan en hen duidelijk maken dat ze het recht hebben om er te zijn, om te bestaan en ook bestaanszekerheid te hebben.”
Lid sinds 2023
Lid
Leeuwarden

Henk Bosma-Gelderman

"Op allerlei manieren heb ik mogen leren hoe belangrijk delen is. Omdat ik geloof zie ik de mens als sociaal wezen. Ik mag er zijn (wat een enorme harde leerweg was), jij mag er zijn (wat voor mij altijd al vanzelfsprekend was), dus wij mogen er zijn, met en voor elkaar. Dat is voor mij Collectief Kapitaal.”
Lid sinds 2022
Lid
Arnhem

Ivo de Haan

“Mij is altijd verteld: als je goed je best doet en hard werkt, je succes zal hebben. Inmiddels ben ik me ervan bewust dat dat niet klopt. En dat mijn goede inkomen voor een heel groot deel komt door geluk. Het zijn deze structuren en gedachten die CK probeert te veranderen. Hiervan deel uitmaken stemt me hoopvol.”
Lid sinds 2023
lid
Leeuwarden

Jan Willem Verhoeven

“Ik verwonder me over alle verschillende levensverhalen waar ik bij Collectief Kapitaal mee in contact kom. Ik wil naar een samenleving waarin we meer met elkaar samenleven, naar elkaar omkijken, en van elkaar - van al die verscheidenheid aan levensverhalen - leren.”
Lid sinds 2022
Utrecht

Linda Honig

"In mijn ideale wereld kijken mensen veel meer naar elkaar om en helpen ze elkaar waar nodig. Maar om daar te komen moet je initiatief nemen. En wat is er leuker dan om dit in je eigen omgeving te proberen en om daarbij nieuwe mensen te leren kennen?"
Lid sinds 2023
Utrecht

Maxime Dekkers

“Wat mij trekt in Collectief Kapitaal is dat we samen verantwoordelijkheid nemen voor hoe we met elkaar willen leven als maatschappij. Solidariteit vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen, zonder voorwaarden te stellen en zonder voor de ander proberen te bedenken wat diegene nodig heeft.”
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Nadia Plambeck

“Ik vind het belangrijk om niet alleen over het belang van solidariteit en diversiteit te praten, maar daadwerkelijk iets bij te dragen. Tweedeling, de kloof, kansenongelijkheid en bestaansonzekerheid gaan ons echt allemaal aan. De groep die in Utrecht het begin heeft gemaakt met CK is vastberaden en vol energie, ik vind het een voorrecht om samen met hen aan het ontstaan en de groei van ons lokale collectief te gaan bouwen!”
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Pepijn Tielens

"Door Collectief Kapitaal heb ik een radicaal andere kijk op de wereld gekregen. Radicaal als in: we moeten het samen doen en weg met structuren en denkbeelden die bepalen dat de één steeds meer heeft en de ander steeds minder. Collectief Kapitaal is voor mij woorden en actie, comfort in ongemak en (een) hoop samen."
Lid sinds 2021
Lid
Amsterdam

Rachelle Bottenbley

Binnen het collectief ben ik van alles en nog wat aan het doen, maar het meest bijzonder is dat ik projectleider mag zijn van dit mooie initiatief! Dit verhaal legt ook bloot hoe moeilijk het soms is om als organisatie niet alleen de bestaande situatie te verbeteren maar een nieuwe wereld in wording te verwezenlijken.
Lid sinds 2020
Lid
Arnhem

Ralph Nobel

"Het Collectief is vernieuwend, verfrissend en hard nodig."
Lid sinds 2022
Lid
Arnhem

Ruben Meijerink

"Collectief Kapitaal laat mij zien dat het wél kan, de verandering die ik wil zien. Niet alleen roepen wat er slecht gaat (hoewel dat ook belangrijk is), maar daadwerkelijk zelf op een positieve manier aan de slag gaan om het anders te doen!”
Lid sinds 2023
Lid
Leeuwarden

Sander Veenstra

"Bestaanszekerheid is de brug waarop je kan staan, ongeacht wie je bent of waar je voor staat. Ik vind het mooi om met Collectief Kapitaal te werken aan een Friesland waar dat voor iedereen haalbaar is."
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Sophie van Opstal

"Ik wil wegbewegen van wantrouwen en individualisme. Iedereen kan bestaansonzeker worden en daarom hebben we ook allemaal de verantwoordelijkheid om elkaar te ondersteunen waar nodig."
Lid sinds 2023
Lid
Arnhem

Suzanne Niemeijer

“Als ik me een samenleving voorstel waarin niemand meer hoeft te vechten voor de basis van bestaan, zie ik alleen maar voordelen. Niet alleen voor degenen die het betreft, maar voor ons allemaal.”
Lid sinds 2021
Lid
Arnhem

Tanja Gerdes

"Collectief Kapitaal is voor mij zowel naar binnen kijken en mijn ongemak (over geld) onderzoeken, als naar buiten kijken, naar anderen omkijken. En ik vind het allemaal even boeiend! Ik merk dat ik nu al meer bezig ben met hoe ik echt vanuit vertrouwen kan leven."
Lid sinds 2022
Lid
Amsterdam

Tessa van der Minne

"Solidariteit gaat wat mij betreft over je best doen om de ander echt te zien en nieuwsgierig te zijn, erkennen dat je geen idee hebt wat er bij de ander leeft. Je best doen om stil te staan in de waan van de dag en verder te kijken dan alleen je eigen behoeften."
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Tolhuistuin

Tolhuistuin is een bruisend cultuurpodium aan het IJ in Amsterdam-Noord. Het hart van Tolhuistuin is een idyllische tuin die de iconische gebouwen met verschillende concert- en podiumzalen.
Partner
Leeuwarden

Yolanda Landstra

https://www.youtube.com/watch?v=lBP8-IE_-1g “Voor mij vat het nummer ‘alles in het leven duurt maar even’ de betekenis van CK: “arm, rijk, blank of zwart, waarom toch zo apart. Eens dan zullen wij, gelijk zijn net zoals we eenmaal kwamen.”
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Elisa van Gent

"Collectief Kapitaal gaat niet alleen om bestaansonzekerheid omdraaien naar bestaanszekerheid. Waar het ook om gaat, heb ik ervaren tijdens de eerste onderzoekscyclus, is de verandering die plaatsvond in ons allen, als mensen, met betrekking tot onze blik op onszelf, elkaar, en de samenleving. Daar zat een wonderbaarlijke transformatie."
Lid sinds 2020
lid
Amsterdam

Daniëlle Zwagerman-Roorda

"Bij Collectief Kapitaal ontmoet ik gelijkgestemden die toe willen bewegen naar een eerlijkere en inclusievere samenleving, door onderzoek, ontmoeting en actie. Met een open houding om te leren van elkaar. Ik vind dat inspirerend en hoopvol!"
Lid sinds 2020
Lid
Amsterdam

Sophie van Opstal

"Ik wil wegbewegen van wantrouwen en individualisme. Iedereen kan bestaansonzeker worden en daarom hebben we ook allemaal de verantwoordelijkheid om elkaar te ondersteunen waar nodig."
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Pepijn Tielens

"Door Collectief Kapitaal heb ik een radicaal andere kijk op de wereld gekregen. Radicaal als in: we moeten het samen doen en weg met structuren en denkbeelden die bepalen dat de één steeds meer heeft en de ander steeds minder. Collectief Kapitaal is voor mij woorden en actie, comfort in ongemak en (een) hoop samen."
Lid sinds 2021
Lid
Amsterdam

Tessa van der Minne

"Solidariteit gaat wat mij betreft over je best doen om de ander echt te zien en nieuwsgierig te zijn, erkennen dat je geen idee hebt wat er bij de ander leeft. Je best doen om stil te staan in de waan van de dag en verder te kijken dan alleen je eigen behoeften."
Lid sinds 2023
Lid
Amsterdam

Rachelle Bottenbley

Binnen het collectief ben ik van alles en nog wat aan het doen, maar het meest bijzonder is dat ik projectleider mag zijn van dit mooie initiatief! Dit verhaal legt ook bloot hoe moeilijk het soms is om als organisatie niet alleen de bestaande situatie te verbeteren maar een nieuwe wereld in wording te verwezenlijken.
Lid sinds 2020
Lid
Amsterdam

Tolhuistuin

Tolhuistuin is een bruisend cultuurpodium aan het IJ in Amsterdam-Noord. Het hart van Tolhuistuin is een idyllische tuin die de iconische gebouwen met verschillende concert- en podiumzalen.
Partner
Arnhem

Ivo de Haan

“Mij is altijd verteld: als je goed je best doet en hard werkt, je succes zal hebben. Inmiddels ben ik me ervan bewust dat dat niet klopt. En dat mijn goede inkomen voor een heel groot deel komt door geluk. Het zijn deze structuren en gedachten die CK probeert te veranderen. Hiervan deel uitmaken stemt me hoopvol.”
Lid sinds 2023
lid
Arnhem

Suzanne Niemeijer

“Als ik me een samenleving voorstel waarin niemand meer hoeft te vechten voor de basis van bestaan, zie ik alleen maar voordelen. Niet alleen voor degenen die het betreft, maar voor ons allemaal.”
Lid sinds 2021
Lid
Arnhem

Esther Labrie

"We durven te doen wat we dromen en zien de resultaten ervan: solidariteit op microniveau werkt zelfs door op macroniveau!"
Lid sinds 2023
Lid
Arnhem

Ruben Meijerink

"Collectief Kapitaal laat mij zien dat het wél kan, de verandering die ik wil zien. Niet alleen roepen wat er slecht gaat (hoewel dat ook belangrijk is), maar daadwerkelijk zelf op een positieve manier aan de slag gaan om het anders te doen!”
Lid sinds 2023
Lid
Arnhem

Ralph Nobel

"Het Collectief is vernieuwend, verfrissend en hard nodig."
Lid sinds 2022
Lid
Arnhem

Tanja Gerdes

"Collectief Kapitaal is voor mij zowel naar binnen kijken en mijn ongemak (over geld) onderzoeken, als naar buiten kijken, naar anderen omkijken. En ik vind het allemaal even boeiend! Ik merk dat ik nu al meer bezig ben met hoe ik echt vanuit vertrouwen kan leven."
Lid sinds 2022
Lid
Leeuwarden

Jan Willem Verhoeven

“Ik verwonder me over alle verschillende levensverhalen waar ik bij Collectief Kapitaal mee in contact kom. Ik wil naar een samenleving waarin we meer met elkaar samenleven, naar elkaar omkijken, en van elkaar - van al die verscheidenheid aan levensverhalen - leren.”
Lid sinds 2022
Leeuwarden

Gerben Spaan

"Groot denken en klein beginnen krijgt voor mij betekenis in Collectief Kapitaal!"
Lid sinds 2023
Lid
Leeuwarden

Henk Bosma-Gelderman

"Op allerlei manieren heb ik mogen leren hoe belangrijk delen is. Omdat ik geloof zie ik de mens als sociaal wezen. Ik mag er zijn (wat een enorme harde leerweg was), jij mag er zijn (wat voor mij altijd al vanzelfsprekend was), dus wij mogen er zijn, met en voor elkaar. Dat is voor mij Collectief Kapitaal.”
Lid sinds 2022
Lid
Leeuwarden

Sander Veenstra

"Bestaanszekerheid is de brug waarop je kan staan, ongeacht wie je bent of waar je voor staat. Ik vind het mooi om met Collectief Kapitaal te werken aan een Friesland waar dat voor iedereen haalbaar is."
Lid sinds 2023
Lid
Leeuwarden

Yolanda Landstra

https://www.youtube.com/watch?v=lBP8-IE_-1g “Voor mij vat het nummer ‘alles in het leven duurt maar even’ de betekenis van CK: “arm, rijk, blank of zwart, waarom toch zo apart. Eens dan zullen wij, gelijk zijn net zoals we eenmaal kwamen.”
Lid sinds 2023
Lid
Rotterdam

Egge van der Poel

"Ik wil in een maatschappij leven waar ieder mens bestaanszekerheid (liefde) kent en ontplooiingsmogelijkheden heeft. Het tweede kan niet zonder het eerste.”
Lid sinds 2023
Utrecht

Linda Honig

"In mijn ideale wereld kijken mensen veel meer naar elkaar om en helpen ze elkaar waar nodig. Maar om daar te komen moet je initiatief nemen. En wat is er leuker dan om dit in je eigen omgeving te proberen en om daarbij nieuwe mensen te leren kennen?"
Lid sinds 2023
Utrecht

Frank Bekkers

"Wat hebben mensen met minder (financiële) middelen nodig? Wat heb ik zelf eigenlijk nodig? Hoe verhouden we ons als burgers tot elkaar? Wat kan de overheid wel maar vooral ook niet oplossen? Armoede zal er altijd zijn toch? Ik weet het niet maar ik ben wel nieuwsgierig.Dat is de houding waarmee naar de problematiek van waardigheid en bestaanszekerheid probeer te kijken. Ik ben benieuwd welke rol collectief kapitaal hierin gaat spelen."
Lid sinds 2023
lid
Utrecht

Nadia Plambeck

“Ik vind het belangrijk om niet alleen over het belang van solidariteit en diversiteit te praten, maar daadwerkelijk iets bij te dragen. Tweedeling, de kloof, kansenongelijkheid en bestaansonzekerheid gaan ons echt allemaal aan. De groep die in Utrecht het begin heeft gemaakt met CK is vastberaden en vol energie, ik vind het een voorrecht om samen met hen aan het ontstaan en de groei van ons lokale collectief te gaan bouwen!”
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Hans Hamburger

“Ik wil solidair zijn met mensen die minder geluk in het leven hebben gehad dan ik. Ik wil naast hen staan en hen duidelijk maken dat ze het recht hebben om er te zijn, om te bestaan en ook bestaanszekerheid te hebben.”
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Denise Smit

“​​Ik schrik altijd van de zo strikte scheiding tussen arm en rijk in Utrecht. En dat enkel door een spoorlijn. Hopelijk kan CK hier een steentje aan bijdragen, door het gesprek aan te gaan met de Utrechter en zo als inwoners samen deze verantwoordelijkheid dragen.”
Lid sinds 2023
Lid
Utrecht

Maxime Dekkers

“Wat mij trekt in Collectief Kapitaal is dat we samen verantwoordelijkheid nemen voor hoe we met elkaar willen leven als maatschappij. Solidariteit vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen, zonder voorwaarden te stellen en zonder voor de ander proberen te bedenken wat diegene nodig heeft.”
Lid sinds 2023
Lid
Hoe kan ik Collectief Kapitaal vooruithelpen?
Wil je samen met ons werken naar een solidaire samenleving? Wil je weten hoe jij jouw bijdragen kan leveren aan ons? Binnen Collectief Kapitaal gaat het verder dan alleen geld, het gaat om het omkijken naar elkaar, luisteren en elkaar begrijpen. Wij willen mensen weer verbonden laten voelen.
Meer informatie?