Wij zijn Collectief Kapitaal.

Wij streven naar een samenleving waarin ieders recht op bestaanszekerheid wordt gegarandeerd

Wij zijn een aanjager
van verandering

Foto's: Dingena Mol

Het huidige systeem voorziet niet in het recht op bestaanszekerheid én zit verandering in de weg. Er zijn nieuwe vormen nodig om te laten zien dat het anders kan. Daarom doen wij een experiment met het basisinkomen. Opgezet voor en door burgers.

Wij geloven dat de weg naar verandering bestaat uit het bouwen aan onderling vertrouwen en solidariteit.

De weg naar verandering

Wij geloven dat de weg naar verandering bestaat uit het bouwen aan onderling vertrouwen en solidariteit. Het is onze overtuiging dat het veranderen van onze waarden een noodzakelijke voorwaarde is voor het veranderen van het systeem. Ons basisinkomen, waar we geen voorwaarden aan verbinden (de wettelijke kaders daargelaten), is voor mensen die ademruimte nodig hebben of een andere draai aan hun leven willen geven. Wij bewegen van controle en wantrouwen naar samenwerking en vertrouwen.

Een goed leven,
wat is dat?

Het afgelopen jaar hebben wij, honderd mensen uit alle hoeken van Nederland, nagedacht over wat bestaansonzekerheid voor ons betekent.

Bestaansonzeker

Een tekort aan geld betekent ook een tekort aan ruimte en keuzes. Wanneer je alleen maar bezig bent met overleven: je de huur kunt betalen en de rekeningen zich maar opstapelen, dan is er geen ruimte om plannen te maken. Of om even bij te komen, jezelf te ontwikkelen, keuzes te kunnen maken die je leven zouden kunnen verbeteren. En wanneer je wel genoeg geld hebt, kun je je nog steeds bestaansonzeker voelen. Omdat je meer tijd wilt besteden aan de zorg voor je kinderen of aan je zieke ouder. Ook deze kwesties kunnen betekenen dat een mens zich niet bestaanszeker voelt.

Een basisinkomen
op basis van vertrouwen

Foto's: Dingena Mol

Hoewel we begrijpen dat het sociale systeem in het leven is geroepen om mensen te ondersteunen, vinden we dat de vele voorwaarden en regels daar niet aan bijdragen.

Er zijn 170.000 huishoudens die geen bijstand durven aan te vragen vanwege de stress die het oplevert of omdat ze niet de hele tijd gecontroleerd willen worden

Het belang van dit experiment

En mensen met een uitkering die weer gaan werken gaan er eerst financieel op achteruit, dat kan ook niet de bedoeling zijn. Wij geloven dat je een goed leven moet kunnen leiden zonder de kleine lettertjes van uitkeringen en toeslagen te lezen.Bovendien bestaan er allerlei opvattingen over wat ‘goed’ werk is en hoe een ‘goed’ leven eruitziet. Is het niet tijd dat mensen daar zelf invulling aan mogen en kunnen geven?
Wij denken dat een basisinkomen op basis van vertrouwen beter werkt voor de zekerheid van een goed leven. En dat is wat we gaan onderzoeken.

Terug naar de
tekentafel

De meeste onderzoeken met een basisinkomen richten zich op ‘of het werkt’. Maar: wat betekent dat eigenlijk? Werkt het basisinkomen als mensen zich gezonder voelen? Werkt het als mensen hard genoeg blijven werken? Wij gaan terug naar de tekentafel en onderzoeken op basis van welke waarden wij vinden dat een sociaal systeem zou moeten bestaan.

Ons onderzoek in het kort

Vrijheid van keuze

Aan de besteding van het basisinkomen verbinden we, naast de wettelijke kaders, geen voorwaarden. Het maakt niet uit welke keuzes er worden gemaakt, het gaat om de mogelijkheid tot keuzes.

Onvoorwaardelijk

Wij onderzoeken wat een onvoorwaardelijk basisinkomen verandert aan het leven van degene die het ontvangt.

Gelijkwaardig

Gedurende dit experiment houden we ook de ervaringen van degenen die de basisinkomens financieren bij. Veranderen gedachten ten opzichte van elkaar door de ontmoetingen en uitwisselingen binnen het collectief?

Missie

We willen dit experiment op nog veel meer plekken opzetten. Daarmee willen we lokaal beleid inspireren om veranderingen aan te brengen waardoor meer mensen zich bestaanszeker gaan voelen.

In augustus gaat ons experiment van start:
5 mensen ontvangen 8 maanden lang een basisinkomen op basis van vertrouwen!

Inschrijving

Tot 31 juli kunnen mensen uit Amsterdam Noord zich inschrijven. Voor dit eerste experiment richten we ons op mensen die hard werken en toch niet rondkomen, denk aan mensen met een nulurencontract, ZZP’ers en eenoudergezinnen. Voorlopig richten we ons nog niet op mensen die door de overheid worden gesteund (die vallen onder de Participatiewet) omdat we willen voorkomen dat ze worden gekort op hun uitkering.

Schrijf je in ->