COLLECTIEF KAPITAAL
EEN BEWEGING OP WEG NAAR NIEUWE SOLIDARITEIT EN SYSTEMISCHE VERANDERING // Een tekort aan bestaanszekerheid is niet gelimiteerd tot een bepaalde groep in de samenleving // Het is een collectief probleem, en vereist een collectieve oplossing // IS EEN DOOR BURGERS GEFINANCIERD BASISINKOMEN EEN BEGIN VAN EEN WEDERKERIGE ECONOMIE? // COLLECTIEF KAPITAAL VINDT HET UIT - DOE JE MEE?