een solidair systeem,
door iedereen,
van ons allemaal
& voor elkaar

Collectief Kapitaal is een beweging voor en door burgers. Sinds onze oprichting in 2020 streven wij naar een samenleving waarin iedereen garantie heeft op bestaanszekerheid. We voeren actie door in verschillende steden een aantal huishoudens gedurende een jaar onvoorwaardelijk en substantieel te ondersteunen. Ondertussen bevragen we elkaar over ervaringen, belevenissen en nieuwe ideeën. Zo bouwen we aan een samenleving waarin we allemaal een aandeel hebben in elkaars bestaanszekerheid.

We geloven in een rechtvaardige verdeling
van geld en middelen

We geloven dat bestaanszekerheid een collectieve verantwoordelijkheid is    

We geloven in een aanpak gestoeld op onvoorwaardelijk vertrouwen en waardigheid

“Denken dat je beter bent dan anderen en je daardoor macht over hen mag hebben, zit sterk verankerd in de maatschappij. Je moet daarom eerst naar jezelf kijken, anders verandert er niets op groter niveau.”

Shasha, lid collectief

“Wij willen verandering brengen in de acceptatie dat bestaansonzekerheid er gewoon bijhoort, en dat deze samenleving nu eenmaal bestaat uit winnaars en verliezers.”  

Chris, lid collectief

“Iedere dag weer zie ik hoe een gezinsachtergrond, de sociale klasse, de persoonlijke motivatie en puur geluk bepalen wat iemands bankrekening brengt. En hoe iedereen, echt iedereen, dakloos kan worden. Daarom geloof ik in Collectief Kapitaal.”

Michelle, lid collectief

Collectief kapitaal
toetst ons gezamenlijk
vermogen om te delen

Lieve

Voor de mens die meer is dan een dossier

blijf op de hoogte van
alle ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief