Wij hebben een droom. Een toekomst waarin iedereen bestaanszeker is. Dat klinkt misschien utopisch, maar dat is het niet. Door onze acties zien we dat het mogelijk is.

Op weg naar een solidair systeem

Door iedereen, van ons allemaal en voor elkaar

Collectief Kapitaal is een steeds groter wordende groep mensen die gezamenlijk op zoek is naar een nieuwe manier van samenleven. Ons doel: een wereld waarin niemand hoeft te vechten voor zijn bestaan. We zijn het erover eens dat ons systeem aan verandering toe is, maar we zoeken de oplossing niet alleen bij de overheid of het individu. Collectief Kapitaal zet de eerste stappen richting een samenleving waarin we het probleem van bestaansonzekerheid in ons midden plaatsen: samen strijden we voor bestaanszekerheid.

Samen bepalen we hoe we willen leven

Bij bestaanszekerheid denken mensen vaak als eerste aan praktische zaken: een dak boven je hoofd, voldoende inkomen, toegang tot onderwijs, zorg en een financiële buffer. Deze voorzieningen heb je als mens zeker nodig, want zonder zou je een gevoel van onzekerheid, stress of zelfs gevaar kunnen ervaren. Maar bestaanszekerheid gaat volgens ons ook over de sociale en culturele denkbeelden die de kijk op onze samenleving, en de inrichting ervan, sterk bepalen. En daarmee onze omgang met elkaar. Denkbeelden die jij, bewust of onbewust, ook misschien wel hebt. Over succes en falen. Macht en zeggenschap. Eigenaarschap en bezit.

Als collectief maken we ons hard voor een sociaal rechtvaardige verdeling van geld en middelen, maar we richten ons ook op het blootleggen, onderzoeken en veranderen van de diegewortelde denkbeelden die dat in de weg staan. Ons vertrekpunt is het collectief, de gemeenschap, want alleen als we samen optrekken, kunnen de dingen anders. In wat voor samenleving willen we leven? Kan gemeenschappelijkheid de basis zijn voor de ontwikkeling daarvan? Maar vooral: wie zijn wij samen?

De ander en ik

Wij geloven niet dat je als mens aan de goede of de slechte kant van de samenleving kunt staan, dat er winnaars en verliezers zijn. Wij geloven wel dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde structuren, en dat er grote verschillen bestaan in de uitwerking ervan op onze persoonlijke levens. De een kan geen huis vinden, de ander heeft niet genoeg tijd om voor naasten te zorgen, sommige mensen slapen op de vloer of kunnen geen eten kopen. Dit komt niet door een gebrek aan vaardigheden of netwerk, zoals we in Nederland graag mogen denken, maar door de manier waarop wij onze samenleving vormgeven. 

Wat ons betreft gaat solidariteit dan ook niet over het dichten van de kloof, ervoor zorgen dat mensen aansluiting vinden bij de rest, of elkaar helpen in tijden van nood. Solidariteit draait om het opbouwen van collectieve daadkracht vanuit de gedachte dat iets wat jou is overkomen, niemand mag overkomen. Dit begint bij het leren begrijpen dat er een relatie is tussen de eigen positie en die van de ander. Ook al verschillen onze levens, het huidige systeem heeft ons allemaal in de greep. Collectief Kapitaal doet een tegenvoorstel, waarin we elkaar juist vertrouwen en als gelijken aanvaarden. We delen, proberen nieuwe dingen, onderzoeken en reflecteren, en gaan als verschillende lokale collectieven de barricades op voor bestaanszekerheid.

in de media

Media

Denise in de Wiardi Beckman Stichting podcast

Als we alleen verandering zoeken in Den Haag, kunnen we de noodzakelijke transitie nooit maken. Doorleefde solidariteit en collectiviteit dwing je niet af via politiek en beleid.
Media

Collectief Kapitaal bij RTL Nieuws

Een ‘bijzonder experiment’ volgens RTL Nieuws. Daarom lieten ze initiatiefnemer Denise Harleman en deelnemer Shasha Triebel aan het woord om over Collectief Kapitaal te vertellen!
Media

CK in Genoeg Magazine

Ons verhaal staat opgetekend in Genoeg Magazine! Denise vertelde over hoe het begon, wat we geloven, uitproberen en onderzoeken. En Genoeg koppelde daar een prachtige actie aan! 
We zijn weer begonnen, het collectief groeit! Samen met
575
mensen, behaalden we sinds 9 juni al
€ 106.427,--
hebben we al
1207 uren
toegezegd gekregen om samen het collectief te versterken, en
en worden we verrast door bijzondere bijdragen
DANK DANK DANK!
We zijn weer begonnen, het collectief groeit! Samen met
575
mensen, behaalde we sinds 9 juni al
€ 106.427,--
hebben we al
1207 uren
toegezegd gekregen om samen het collectief te versterken, en
en worden we verrast door bijzondere bijdragen
DANK DANK DANK!