Veelgestelde vragen

Klik op de vragen om de antwoorden te zien.

Informatie over Collectief Kapitaal

1. Wat is het doel van Collectief Kapitaal?

2. Door wie wordt Collectief Kapitaal georganiseerd?

3. Wat verstaat Collectief Kapitaal onder bestaanszekerheid?

4. Wat is het verschil tussen donateurs, inschrijvers en deelnemers van Collectief Kapitaal?

Het experiment

1. Waaruit bestaat de actie van Collectief Kapitaal?

2. Waaruit bestaat het onderzoek van Collectief Kapitaal?

Wanneer mag ik meedoen met het experiment van Collectief Kapitaal?

1. Wie kan zich inschrijven voor een basisinkomen van Collectief Kapitaal?

2. Kunnen meerdere mensen uit een huishouden - wonend op hetzelfde adres - zich inschrijven?

3. Kan ik iemand anders inschrijven voor Collectief Kapitaal?

4. Kan ik mij inschrijven zonder woonadres, maar met een post-/briefadres in Amsterdam-Noord?

5. Kan ik mij inschrijven zonder bankrekeningnummer?

6. Kan ik het basisinkomen ontvangen als ik geen bankrekeningnummer heb?

Wat betekent meedoen voor mijn financiële situatie?

1. Loop ik financieel risico door mee te doen met het experiment?

2. Ik ontvang een WIA, WAO, WW, ZW, Wlz, AOW, Anw, AKW-uitkering. Kan ik mij inschrijven?

3. Ik ontvang een Wajong-uitkering/een bijstandsuitkering en ik val onder de Participatiewet. Kan ik mij inschrijven?

4. Ik heb een betaalde baan en ik zit in een schuldhulpverleningstraject. Kan ik mij inschrijven?

5. Ik twijfel over deelname omdat ik de financiële risico’s niet goed kan overzien. Waar kan ik advies inwinnen?

6. Is er een kans dat ik het ontvangen basisinkomen aan Collectief Kapitaal moet terugbetalen?

Heeft het inkomen effect op mijn belastingaangiftes?

1. Wordt de ontvangst van het basisinkomen als inkomen gerekend?

2. Moet ik schenkbelasting betalen over het basisinkomen?

3. Moet ik inkomstenbelasting betalen over het basisinkomen?

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijving

1. Hoe kan ik me inschrijven voor het experiment van Collectief Kapitaal?

2. Welke informatie wordt van mij gevraagd bij de inschrijving voor Collectief Kapitaal?

3. Komt er nog een ronde om je in te schrijven?

Zitten er voorwaarden aan het experiment?

1. Worden er eisen gesteld aan de manier waarop ik het basisinkomen wil uitgeven?

2. Kan ik anoniem blijven als ik het basisinkomen ontvang?

Het onderzoek

1. Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

2. Wie zijn de onderzoekers van het onderzoek van Collectief Kapitaal?

3. Wat kan ik van de onderzoeksgroep verwachten?

Het basisinkomen

1. Hoe wordt er uit alle inschrijvingen een deelnemer gekozen?

2. Wanneer hoor ik of ik 1 van de ontvangers van het basisinkomen ben?

3. Hoe kom ik te weten of ik 1 van de ontvangers van het basisinkomen ben?

4. Wat gebeurt er na de toewijzing?

5. Moet ik het basisinkomen aannemen als hij aan mij wordt toegewezen?

6. Wat gebeurt er met het overgebleven geld als iemand het basisinkomen toch niet aanneemt?

7. Welke dag wordt het basisinkomen betaald?

8. Hoe ontvang ik het basisinkomen?

Organisatie

1. Hoe wordt toezicht gehouden op goede besteding van de donaties?