veelgestelde vragen die we krijgen

Ontvangen

Wie kan zich inschrijven voor het ontvangen van Collectief Kapitaal?

In de steden waar we actief zijn, kunnen mensen zich inschrijven voor een schenking als ze woonachtig zijn in een specifiek gekozen postcodegebied, als ze ouder zijn dan 18 jaar en wanneer ze op of onder het bestaansminimum leven.

Mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen, raden wij af om deel te nemen aan Collectief Kapitaal. Dat is geen waardegedreven besluit, maar een consequentie van het beleid in Nederland. Mensen met een bijstandsuitkering mogen beperkt giften ontvangen en onze schenking zit daar ver boven. Dat brengt allerlei risico’s met zich mee waar wij op dit moment helaas niets aan kunnen veranderen.

Op dit moment zijn er geen inschrijfmogelijkheden voor het ontvangen van Collectief Kapitaal.

Algemeen

Kan ik aan Collectief Kapitaal meedoen als ik geen tijd heb voor actieve deelname?

Wil je graag iets bijdragen aan Collectief Kapitaal, maar heb je op dit moment geen mogelijkheden om actief deel te nemen: dat is geen probleem. Het is ook mogelijk om alleen geld te delen (maar liever zien we je natuurlijk ook eens op een van onze bijeenkomsten). Ook kun je ‘gewoon’ meedoen als je in een andere stad woont dan in een van de steden waar we actief zijn. We organiseren ook digitale bijeenkomsten bijvoorbeeld.

Algemeen

Kan ik ook meedoen als er geen lokaal collectief in mijn stad is?

Je kunt zeker meedoen aan Collectief Kapitaal als er geen lokaal collectief in jouw stad is. We zien bijvoorbeeld dat veel mensen zich aansluiten bij een stad die meer uit de omliggende regio komen. Voor mensen die verder weg wonen organiseren we ook digitale bijeenkomsten.

Algemeen
Ontvangen

In welke steden is Collectief Kapitaal actief?

Collectief Kapitaal is actief in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. In 2024 breiden we het aantal steden niet uit. We nemen eerst de tijd om deze steden ‘goed’ neer te zetten en te leren wat daarvoor nodig is. 

Doneren
Algemeen

Hoe wordt mijn donatie besteed?

Als deler van inkomen kun je op de pagina van Donorbox, waar je via de website van Collectief Kapitaal automatisch naartoe geleid wordt, aangeven of je een voorkeur hebt voor een stad. Zo niet, dan verdeelt Collectief Kapitaal de financiële middelen. Zo wel, dan komt jouw donatie in die stad terecht. Van iedere donatie die binnenkomt, gaat 75% rechtstreeks naar mensen die bestaansonzeker zijn. De overige 25% gebruikt Collectief Kapitaal om haar activiteiten mee te financieren. Het is belangrijk om daarin een verschil aan te brengen tussen beheer- en administratiekosten en uitvoeringskosten. Ten dienste van onze missie – een samenleving waarin niemand meer hoeft te vechten voor zijn bestaan – ontwikkelen we allerlei programma’s, doen we onderzoek naar onze interventies, bouwen we lokale collectieven etc. Het organiseren daarvan kost tijd en geld. Daarvoor gebruiken we een deel van de 25%. 

In de afgelopen jaren echter, hebben we deze 25% voornamelijk gespaard. Onze missie brengt risico’s met zich mee. Onze actie stuit telkens op hobbels die vaak worden veroorzaakt door wet- en regelgeving. Door te doen ontwikkelen we daar kennis over en proberen we deze hobbels weg te nemen door erover in gesprek te gaan met besluit- en beleidsmakers. Tegelijkertijd willen we dat niemand die Collectief Kapitaal ontvangt, daar zelf de risico’s van hoeft te dragen. Met het geld dat we hebben gespaard kunnen we die risico’s opvangen.

Tenslotte wordt een klein deel van de 25% (minder dan 5%) aangewend om organisatiekosten mee te dekken zoals het onderhoud van de website (content maken) en onze administratieve kosten (ook accountantskosten). 

De mensen die inkomen delen met Collectief Kapitaal delen gemiddeld het vaakst €50,- per maand voor minimaal een jaar. Per persoon die we een jaar lang €1.000 per maand willen schenken, hebben we - als je de 25% eraf haalt - iets meer dan drie delers nodig.

Ontvangen

Hoe kan ik mij wil inschrijven voor het ontvangen van collectief kapitaal?

Allereerst: wat tof dat je met ons dit avontuur wil aangaan! De inschrijvingen voor Amsterdam en Rotterdam zijn inmiddels gesloten, dus op dit moment is het niet mogelijk om je in te schrijven voor het ontvangen van Collectief Kapitaal. Via onze website en nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de komende inschrijf-mogelijkheden.

Doneren
Algemeen

Wat gebeurt er met mijn donatie als jullie meer of minder ophalen dan het gewenste bedrag?

We werven net zo lang tot we genoeg hebben voor onze collectieve pot in een stad. Alles wat we meer binnenhalen verdelen we eerst over de andere steden. Daarna kijken we of we bijvoorbeeld meer mensen in een stad met een schenking kunnen ondersteunen. 

Algemeen

Wat gebeurt er met mijn donatie als jullie meer ophalen dan het gewenste bedrag?

Wanneer we meer ophalen dan het streefbedrag, hopen we dat we meer mensen kunnen voorzien van schenkingen. Zo ontvangen deze cyclus in Amsterdam en Rotterdam acht mensen schenkingen, in plaats van vijf. Al het geld dat (extra) binnenkomt, zal altijd terechtkomen in de collectieve pot, en nooit worden gebruikt voor organisatorische middelen.

Algemeen

Vindt er controle plaats op de wijze waarop het geld wordt besteed?

De kernwaarden van Collectief Kapitaal zijn vertrouwen, waardigheid en autonomie. Bij deze kernwaarden is het geenszins passend dat er controle/monitoring plaatsvindt op de wijze waarop het geld wordt besteed. Collectief Kapitaal gelooft juist dat mensen zelf het beste weten wat zij nodig hebben.

Algemeen

Kan ik ook betrokken raken bij Collectief Kapitaal als ik geen ruimte heb om een financiële bijdrage te leveren?

Absoluut. Als je naar de pagina lid worden gaat, vertellen we je daar over de verschillende mogelijkheden waarop je betrokken kan raken bij Collectief Kapitaal. 

Ontvangen

Hoe worden de ‘ontvangers’ geselecteerd?

In overleg met de leden van lokale collectief stellen we voor iedere cyclus vast in welke wijk/postcodegebied we aan de slag gaan. 

In die wijk zetten we een campagne op waarmee we mensen informeren over de mogelijkheid tot inschrijving voor Collectief Kapitaal. Uit eenieder die zich heeft ingeschreven, loten we de mensen die collectief kapitaal ontvangen.

Algemeen

Is Collectief Kapitaal een ANBI?

Ja, Collectief Kapitaal is een ANBI-stichting. 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut

Indien u overweegt om te doneren aan Collectief Kapitaal is het goed om te weten dat deze gift afgetrokken kan worden in de aangifte inkomstenbelasting. Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar.

Voor de voorwaarden m.b.t. belastingvrij schenken verwijzen we je naar de website van de Belastingdienst:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Staat je vraag er niet bij? Of wil je nog meer weten? Stel hem dan zelf.
Stuur een mail