zakelijke zaken

Op deze pagina geven we meer informatie over de financiële kant van onze organisatie. Ook vind je onze jaarrekeningen en verslagen onderaan deze pagina zodat je alles wat je wilt weten, kunt opzoeken.

2

Financieringsstromen bestaande uit particuliere donaties enerzijds en subsidies en private bijdragen anderzijds

75%

van iedere donatie gaat de collectieve pot in ten behoeven van mensen die bestaansonzeker zijn

25%

van iedere donatie wordt gebruikt voor de dekking van kosten (uitvoeringskosten, beheer en administratie)

900+

delers zijn op dit moment onderdeel van de beweging Collectief Kapitaal

Financieringsstromen van Collectief Kapitaal

Inkomsten

Wij genereren inkomsten uit twee verschillende financieringsstromen. De eerste stroom bestaat uit donaties van mensen uit heel Nederland. Sommigen van hen delen eenmalig een bedrag met ons. Anderen delen op maandelijkse basis een deel van hun inkomen. Van deze donaties gaat 75% de collectieve pot in. Vanuit die collectieve pot doen we gedurende een jaar maandelijkse schenkingen van €1.000 aan vijf (of als de pot het toelaat meer) mensen per stad waar we actief zijn. De overige 25% gebruiken we voor basale kosten van de stichting. Van die 25% gebruiken we 5% voor beheer en administratiekosten. De overige 20% gebruiken we voor de dekking van kosten die onze missie helpen te verwezenlijken. De afgelopen jaren betekende dit dat we onze donaties hebben gespaard, zodat we een risicopotje hebben.


Meer over delen met Collectief Kapitaal vind je hier.
Liever direct geld delen op ons rekening nummer? Dat kan ook.
Ons rekening nummer:
Stichting Collectief Kapitaal
NL55TRIO0320 0366 77

De Belastingdienst heeft haar standpunt omtrent de giften van Collectief Kapitaal bekend gemaakt.

Er is geen sprake van resultaat uit overige werkzaamheden én geen sprake van periodieke betalingen.

Wij zijn een ANBI

Collectief Kapitaal is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor mogen wij onbelaste schenkingen doen, mits deze worden verricht in het kader van onze doelstelling. Meer informatie over onze ANBI-status staat in onze veelgestelde vragen.

RSIN nummer: 861449186