zakelijke zaken

Op deze pagina geven we meer informatie over de financiële kant van onze organisatie. Ook vind je onze jaarrekeningen en verslagen onderaan deze pagina zodat je alles wat je wilt weten, kunt opzoeken.

2

Financieringsstromen bestaande uit particuliere donaties enerzijds en subsidies en private bijdragen anderzijds

75%

van iedere donatie gaat de collectieve pot in ten behoeven van mensen die bestaansonzeker zijn

25%

van iedere donatie wordt gebruikt voor de dekking van kosten (uitvoeringskosten, beheer en administratie)

900+

delers zijn op dit moment onderdeel van de beweging Collectief Kapitaal

Financieringsstromen van Collectief Kapitaal

Inkomsten

Wij genereren inkomsten uit twee verschillende financieringsstromen.

De eerste stroom bestaat uit donaties van mensen uit heel Nederland. Sommigen van hen delen eenmalig een bedrag met ons. Anderen delen op maandelijkse basis een deel van hun inkomen. Van deze donaties gaat 75% de collectieve pot in. Vanuit die collectieve pot doen we gedurende een jaar maandelijkse schenkingen van €1.000 aan vijf (of als de pot het toelaat meer) mensen per stad waar we actief zijn. Op dit moment keren we in Amsterdam en Rotterdam in totaal aan 16 mensen een schenking uit. In april 2024 starten ook 8 mensen in Arnhem, en stromen er zowel in Amsterdam als Rotterdam opnieuw drie mensen in. In juli 2024 starten er ook acht mensen in Utrecht. De overige 25% gebruiken we voor basale kosten van de stichting. Van die 25% gebruiken we 5% voor beheer en administratiekosten. De overige 20% gebruiken we voor de dekking van kosten die onze missie helpen te verwezenlijken. De afgelopen jaren betekende dit ook dat we donaties hebben gespaard, zodat we een risicopotje hebben.

De andere stroom bestaat uit subsidies en bijdragen van private fondsen. Met deze middelen financieren we de totstandkoming van de lokale collectieven en de activiteiten die daar uitgevoerd worden, het participatieve actie-onderzoek en al het overige dat nodig is om onze missie ten uitvoer te brengen.

Meer informatie over hoe je precies iets kunt delen met Collectief Kapitaal vind je hier.

Liever direct geld delen op ons rekening nummer? Dat kan ook.
Ons rekening nummer
Stichting Collectief Kapitaal
NL55TRIO0320 0366 77

De Belastingdienst heeft haar standpunt omtrent de giften van Collectief Kapitaal bekend gemaakt.

De schenkingen die Collectief Kapitaal doet zijn vrijgesteld van schenkbelasting én zijn herkend als 'echte' giften; er hoeft geen inkomstenbelasting over afgedragen te worden.

Wij zijn een ANBI

Collectief Kapitaal is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor mogen wij onbelaste schenkingen doen, mits deze worden verricht in het kader van onze doelstelling. Meer informatie over onze ANBI-status staat in onze veelgestelde vragen.

RSIN nummer: 861449186