hoe werkt het

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze samenleving straks een bestaanszeker leven kan leiden? Dit is hoe Collectief Kapitaal werkt!

hoe gaan we te werk?

Collectief Kapitaal pakt via actie het vraagstuk van bestaansonzekerheid aan, maakt zichtbaar wat de effecten zijn van die aanpak en werkt toe naar een alternatief systeem van waaruit beleid wordt ontworpen en uitgevoerd. Ons werk is verdeeld in drie programmalijnen: Collectiviseren, Kennisdelen en Agenderen.

Het begon in 2020 met een simpele actie: geld inzamelen en herverdelen onder mensen die bestaansonzeker zijn. Vijf mensen in bestaansonzekerheid ontvingen acht maanden lang €1.000 per maand op basis van vertrouwen. Nog steeds is dit een van onze belangrijkste pijlers, maar hier stopt Collectief Kapitaal niet.