een nieuwe kijk
op de samenleving
Het veranderen
van denkbeelden
Het ontwikkelen
van een gedroomde
samenleving
samen het
roer omgooien

Organisatie

Collectief Kapitaal is georganiseerd als één groot collectief, met daarbinnen ook weer lokale collectieven. Die lokale collectieven bestaan weer uit verschillende cirkels die allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van onze beweging. Iedere dag leren we meer over wat deze organisatievorm vraagt, want het is lang niet altijd eenvoudig. Toch hebben we de overtuiging dat het van groot belang is om naar een organisatievorm te blijven streven waar iedereen zijn plek kan vinden. Waar iedereen vanuit eigen talenten en energie kan bijdragen en we toch een geheel vormen samen.

lokale collectieven
De mensen in de collectieven onderzoeken samen op wat voor manier hun collectief vorm krijgt. Daarbij staan een aantal dingen voor ieder collectief vast, omdat die horen bij de visie van Collectief Kapitaal en/of in de afgelopen jaren bewezen is dat het werkt. We zijn op dit moment actief in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Iedere collectief heeft mensen die meer en minder actief zijn. Dat is allemaal ok, een collectief zijn betekent niet dat iedereen evenveel en/of hetzelfde doet.

Hoe het vormen van een collectief precies werkt, lees je hier.
collectief kernteam
De lokale collectieven worden ondersteund door een landelijk Collectief Kernteam. Het Kernteam bestaat uit een aantal vaste gezichten, waarvan sommigen al sinds het begin betrokken zijn bij Collectief Kapitaal.
collectief kader
Het bestuur heet bij Collectief Kapitaal het Collectief Kader. Dit kader wordt gevormd door leden uit het collectief + een externe penningmeester en voorzitter.

Een groot deel van de besluitvorming en het toezicht ligt bij de leden zelf. Het Collectief Kader houdt toezicht op hoofdlijnen waaronder op de financiën van de stichting. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun betrokkenheid bij Collectief Kapitaal.
cirkels
Het Collectief Kantoor wordt in haar bezigheden bijgestaan door actieve vrijwillige werkgroepen waarvan een deel landelijk is georganiseerd en een deel lokaal. Deze werkgroepen worden gevormd rond bepaalde taken en activiteiten die nodig zijn voor de doorontwikkeling van Collectief Kapitaal.

lokale collectieven

De mensen in de collectieven onderzoeken samen op wat voor manier hun collectief vorm krijgt. Daarbij staan een aantal dingen voor ieder collectief vast, omdat die horen bij de visie van Collectief Kapitaal en/of in de afgelopen jaren bewezen is dat het werkt. We zijn op dit moment actief in Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam en Arnhem. Iedere collectief heeft mensen die meer en minder actief zijn. Dat is allemaal ok, een collectief zijn betekent niet dat iedereen evenveel en/of hetzelfde doet.

Hoe het vormen van een collectief precies werkt, lees je hier.

werkgroepen

Het Collectief Kantoor wordt in haar bezigheden bijgestaan door actieve vrijwillige werkgroepen waarvan een deel landelijk is georganiseerd en een deel lokaal. Deze werkgroepen worden gevormd rond bepaalde taken en activiteiten die nodig zijn voor de doorontwikkeling van Collectief Kapitaal.

Samen ontvouwen we een samenleving waarin niemand hoeft te vechten voor zijn bestaan

Collectief Kapitaal beweegt vanuit een gezamenlijke intentie. Iedereen die onderdeel is van de beweging verbindt zich hiermee. Als collectief bewegen betekent namelijk niet dat ieder idee altijd ‘past’ simpelweg omdat we een collectief zijn en iedereen ‘eigenaar’ is. Dat is zoeken en vraagt om continue afstemming. Een boeiende weg die veel inzicht geeft in wat het eigenlijk van ons vraagt om een samenleving te organiseren waarin niemand meer hoeft te vechten voor zijn bestaan.

collectief kernteam

Maxime Dekkers

projectleider Utrecht

Stuur mail

Denise Smit

projectleider Utrecht

Stuur mail

Denise Harleman

oprichter en kwartiermaker + Projectleider van Collectief Kapitaal in Rotterdam

Stuur mail

Jet de Nies

communicatie

Stuur mail

Rachelle Bottenbley

projectleider Amsterdam en Arnhem

Stuur mail

Lotte Vermeer

chef socials

Stuur mail

Collectief Kader
Bestuur

Voorzitter

Jacqueline van Dooren

Penningmeester

Astrid Oosenbrug

Secretaris

Chris Keulemans