organisatie

Bij Collectief Kapitaal zijn we een team. Alle mensen samen vormen het collectief – de beweging op weg naar verandering.

lokale collectieven

De mensen in de collectieven onderzoeken samen op wat voor manier hun collectief vorm krijgt. Daarbij staan een aantal dingen voor ieder collectief vast, omdat die horen bij de visie van Collectief Kapitaal en/of in de afgelopen jaren bewezen is dat het werkt. We zijn op dit moment actief in Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam en Arnhem. Iedere collectief heeft mensen die meer en minder actief zijn. Dat is allemaal ok, een collectief zijn betekent niet dat iedereen evenveel en/of hetzelfde doet.

Hoe het vormen van een collectief precies werkt, lees je hier.

werkgroepen

Het Collectief Kantoor wordt in haar bezigheden bijgestaan door actieve vrijwillige werkgroepen waarvan een deel landelijk is georganiseerd en een deel lokaal. Deze werkgroepen worden gevormd rond bepaalde taken en activiteiten die nodig zijn voor de doorontwikkeling van Collectief Kapitaal.

collectief kernteam

De lokale collectieven worden ondersteund door een Collectief Kernteam. Het kernteam bestaat uit een aantal vaste gezichten waarvan de meeste mensen al sinds het begin betrokken zijn bij Collectief Kapitaal.

Denise Harleman

oprichter en kwartiermaker + Projectleider van Collectief Kapitaal in Rotterdam

Stuur mail

Jet de Nies

communicatie

Stuur mail

Astrid de Bue

projectleider Leeuwarden

Stuur mail

Nynke Andringa

projectleider Leeuwarden

Stuur mail

Rachelle Bottenbley

projectleider Amsterdam en Arnhem

Stuur mail

Lotte Vermeer

chef socials

Stuur mail

collectief Kader

Het bestuur heet bij Collectief Kapitaal het Collectief Kader. Dit kader wordt gevormd door leden uit het collectief + een externe penningmeester en voorzitter.

Een groot deel van de besluitvorming en het toezicht ligt bij de leden zelf. Het Collectief Kader houdt toezicht op hoofdlijnen waaronder op de financiën van de stichting. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun betrokkenheid bij Collectief Kapitaal.

Voorzitter (nieuwe voorzitter wordt gezocht)

Rachelle Bottenbley

Penningmeester

Jacqueline van Dooren

Secretaris

Chris Keulemans

Lid

Shanayda Triebel

vacatures

Op dit moment heeft Collectief Kapitaal geen openstaande vacatures