waarom Collectief Kapitaal?

Bestaansonzeker zijn. Een verstikkende en verlammende toestand voor mensen die ermee te maken hebben. Vaak begint het met te weinig geld. Toekomstdromen verdwijnen als sneeuw voor de zon… De dag doorkomen is al moeilijk genoeg. Te weinig geld hebben, leidt tot een leven dat voelt als drijfzand, tot een onzeker bestaan. 

Lees verder

waarom is het nodig?

bestaanszekerheid als recht 

In Nederland leven meer dan 600.000 mensen onder de lage-inkomensgrens. Meer dan 200.000 werkende Nederlanders zijn arm. Dat komt niet door hun uitgavenpatroon of karakter, ze hebben gewoon te weinig geld. Dat maakt dat ze niet vrij zijn om keuzes te maken die voor hen belangrijk zijn. Zoals tijd besteden aan de zorg voor je kinderen, een vriend of zieke ouder. Of tijd om te werken aan je ontwikkeling en toekomst. 

Collectief Kapitaal wil een einde maken aan bestaansonzekerheid in een tijd waarin een groeiende groep mensen steeds rijker wordt. De sleutel: solidariteit. Bestaansonzekerheid is namelijk geen probleem van individuen, maar van onze maatschappij. We toetsen daarom ons gezamenlijk vermogen om te delen. Wat gebeurt er wanneer we allemaal een aandeel hebben in elkaars bestaanszekerheid? Wat gebeurt er wanneer we deze huishoudens onvoorwaardelijk steunen met
€ 1.000 per maand? Wat betekent dat voor de 'ontvanger'? En voor de 'gever'?

hoe gaan we dat bereiken?

van plaatselijk experiment naar landelijke oplossing

Collectief Kapitaal gelooft in een rechtvaardige verdeling van geld en middelen. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid bij het tegengaan van bestaansonzekerheid, en geloven dat er een aanpak nodig is die is gestoeld op onvoorwaardelijk vertrouwen en waardigheid.

Dit hebben we omgezet in een ogenschijnlijk simpele actie. In verschillende steden zamelt Collectief Kapitaal geld in onder burgers en geeft dat geld door aan burgers die bestaansonzeker zijn.

Ondertussen bevragen we elkaar over ervaringen, belevenissen en nieuwe ideeën en doen we onderzoek naar de effecten van Collectief Kapitaal. Zo komen we er namelijk achter wat er nodig is om het systeem structureel, en op landelijk niveau, te veranderen. We delen onze kennis door daarover te schrijven, in de media te vertellen en gesprekken aan te gaan met gemeenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Overal waar we komen stellen we de vraag: hoe brengen we vertrouwen, menselijkheid en waardigheid terug in het systeem?

Wil je meedoen met onze beweging? Je bent heel welkom. Op naar een solidair systeem, samen. Door iedereen, van ons allemaal en voor elkaar.

beluister de podcast van de correspondent