Denise Harleman - founder
In dit filmpje legt ze uit hoe Collectief Kapitaal is ontstaan // Wat zijn haar beweegredenen om dit initiatief te starten?

Wat als
// iedereen in onze samenleving verzekerd was van bestaanszekerheid?
// als vanzelfsprekendheid, zonder voorwaarden?
Hoe zou onze samenleving er dan uitzien?

Onze missie
Bestaanszekerheid is meer dan alleen de zekerheid dat je beschikt over voldoende financiële middelen om in levensonderhoud te voorzien. Het gaat ook over de vraag of je in staat bent om een – naar eigen inzicht - goed leven te leiden. Er is niet één norm voor een goed leven. Hoe geef je vorm aan een oplossing die de groeiende bestaansonzekerheid in Nederland aanpakt én die oog houdt voor de veelzijdigheid ervan?

Wat we doen
Wij van Collectief Kapitaal zijn een actie gestart. Burgers uit heel Nederland geven samen vorm aan een experiment met het basisinkomen dat door onszelf is gefinancierd. Doe je mee?

Relevantie
De inkomensongelijkheid in Nederland groeit. En daarmee ook de groep mensen in Nederland die bestaansonzeker is. Dit is een collectief probleem dat vraagt om een collectieve oplossing. De oplossing moet niet alleen gezocht worden in financiële middelen, maar ook in de kwaliteit van onze gemeenschap.

We hebben geleerd  om elkaar te beschouwen als concurrenten op de markt van werk en succes. Terwijl: aan de basis van verandering liggen verbinding en solidariteit. Collectief Kapitaal is een oefening in vertrouwen als fundamentele bouwsteen van de samenleving – en daarmee van ons economisch model.

Hoe we dat gaan doen
Collectief Kapitaal gelooft in actie! Er zijn 100 mensen gestart die 8 maanden lang €50,- per maand hebben gedoneerd.  Hierdoor hebben we voor vijf Amsterdammers gedurende acht maanden een basisinkomen van €1.000,- per maand beschikbaar.

Intussen onderzoeken we als collectief alle organisatorische, praktische en ethische vragen die hierbij komen kijken door met elkaar in dialoog te treden. Welke opvattingen heb ik over geld? En over nuttig en niet nuttig werk? Over wie recht heeft en wie niet? Terwijl we aan de oplossing werken door basisinkomens te verstrekken onderzoeken we ook de sociale en economische systemen waar we in leven. Onze proef met het basisinkomen start met een open inschrijving.

Alle Amsterdammers die zich bestaansonzeker voelen kunnen zich opgeven als ontvanger. Vervolgens verloten we vijf basisinkomens. Aan het ontvangen van het basisinkomen zijn geen voorwaarden verbonden.

Wie wij zijn
Denise Harleman, initiatiefnemer, komt uit een gezin dat financieel onderuitging. Dankzij iemand die besloot haar een paar maanden met een basisinkomen te steunen kon ze alsnog vooruit.

Tijdens de eerste lockdown, in maart 2020, vond zij honderd mensen bereid mee te doen aan Collectief Kapitaal. Mensen die bestaansonzekerheid hebben meegemaakt en mensen die daar geen ervaring mee hebben. Samen vormden ze een collectief. Zonder onderscheid tussen mensen die geld, tijd, ervaring of kennis investeren. En degene die in de toekomst een basisinkomen ontvangt is net zo lid van het collectief als degene die levenslessen opdoet.

Wil je meedoen

Vind je Collectief Kapitaal een belangrijk initiatief?